Referencie

Alike

Interná aplikácia pre vyhľadávanie baliacich produktov a ich manažment pre účely cenotvorby.


Oblasti projektu:
 • Interný webový portál
 • Vyhľadávanie produktov
 • Správa produktov
 • Duplikácia produktov
 • Hromadná aktualizácia vybraných atribútov
 • Správa číselníkov
 • Vytváranie skupín produktov
 • Export reportov
 • Komplexný logovací systém
 • Správa používateľov
 • Komplexná logika zaraďovania produktov
 • Digitalizácia interných procesov
Cieľ projektu:

Implementovať interný systém pre komplexné vyhľadávanie a správu baliacich produktov medzi FM Logistic a ich koncovým zákazníkom. Sprístupniť rôzne funkcionality systému pre rôzne role používateľov.

Rozsah projektu:

analýza požiadaviek klienta • návrh pracovných postupov • návrh vzhľadu používateľského rozhrania (UI, UX) • vývoj modulárneho webového portálu • riadenie vývojárskeho tímu a koordinácia prác • testovanie všetkých častí riešenia

Súčasti projektu:
Webové technológie
Vývoj intranetového portálu
Analýza požiadaviek zákazníka
Návrh používateľkého rozhrania (UX, UI)
Digitalizácia interných procesov
Alike

Popis projektu

Vytvorili sme internú webovú aplikáciu pre komplexné vyhľadávanie a správu baliacich produktov. Naprogramovali sme jadro a navrhli príťažlivé používateľské rozhranie UI, UX, ktoré zefektívňuje prácu so získanými informáciami pre rôzne role používateľov.

V rámci analýzy požiadaviek klienta sme navrhli pracovné postupy a časový harmonogram projektu. Počas procesu tvorby sme riadili vývojársky tím ako aj tím UI a UX dizajnérov. Navyše sme digitalizovali interné procesy spojené s používaním softvéru, otestovali riešenie a implementovali ho do reálnej prevádzky.

Alike
Realizované projekty

Náročné, odvážne,
ale so skvelým výsledkom.

Pozrite si prehľad vybraných referencií,
ktoré preverili naše schopnosti.