Referencie

Bekaert HRW

Skenovací systém pre zlepšenie kvality dodania produktov.


Oblasti projektu:
 • Scanner
 • Manažment kvality
 • Skenovanie kvalitatívnych ukazovateľov produktov
 • Skenovací systém pre zaznamenávanie informácií počas výroby
 • Administrátorské rozhranie
 • Správa atribútov
 • Reporty
 • Validácia kvalitatívnych parametrov počas výroby
 • Vyhľadávanie objednávok a produktov
 • Interný systém pre správu objednávok
 • Komplexný logovací systém udalostí
 • Digitalizácia výrobných procesov
Cieľ projektu:

Implementovať skenovací systém a jeho administrátorské rozhranie pre sledovanie kvalitatívnych prvkov v priebehu výroby a následné vyhodnocovanie získaných dát pre zefektívnenie dodania produktov.

Rozsah projektu:

analýza požiadaviek klienta • analýza a návrh funkcionality riešenia • návrh vzhľadu používateľského rozhrania UX, UI • vývoj skenovacieho systému • vývoj administrátorského rozhrania pre sledovanie a manažment zaznamenaných informácií • riadenie vývojárskeho tímu a koordinácia prác • testovanie skenovacieho systému a administrátorského rozhrania • integrácia riešenia so SAP

Súčasti projektu:
Webové technológie
Integrácia so SAP
Api pre prenos informácií medzi scanerom a administrátorským rozhraním
Administrátorský modul
Analýza a návrh požiadaviek zákazníka
Digitalizácia výrobných procesov
Bekaert HRW

Popis projektu

Spoločnosť Bekaert, ktorá je svetovým lídrom v oblasti technológií na spracovanie a povrchovú úpravu oceľových drôtov, nás oslovila s požiadavkou vytvoriť intranetový skenovací systém a administrátorské rozhranie pre sledovanie kvalitatívnych prvkov produktov v procese výroby.

V prvom kroku spolupráce sme analyzovali požiadavky klienta a navrhli funkcionalitu riešenia. Následne sme systém naprogramovali a vytvorili príjemné a jednoduché používateľské rozhranie (UX,UI), ktoré umožňuje pohodlný manažment a sledovanie zaznamenávaných informácií. V procese vývoja sme riadili komplexný vývojársky tím a koordinovali všetky realizované aktivity. V závere sme systém integrovali s podnikovým softvérom SAP a overili všetky testovacie scenáre.

Bekaert HRW
Realizované projekty

Náročné, odvážne,
ale so skvelým výsledkom.

Pozrite si prehľad vybraných referencií,
ktoré preverili naše schopnosti.