Referencie

Bekaert TEEP

Monitorovací systém pre sledovanie prestojov a chybovosti výrobných strojov.


Oblasti projektu:
  • Rozhranie pre sledovanie prestojov alebo chýb výrobných strojov
  • Integrácia na interné firemné systémy
  • Manažment číselníkov
  • Komplexný logovací systém
Cieľ projektu:

Implementovať reportovací systém na sledovanie prestojov alebo chybovosti výrobných strojov pre zvýšenie efektivity využitia výrobných kapacít.

Rozsah projektu:

analýza požiadaviek klienta • analýza a návrh funkcionality riešenia • vývoj reportovacieho systému • vývoj administrátorského rozhrania pre sledovanie a manažment zaznamenaných informácií • riadenie vývojárskeho tímu a koordinácia prác • testovanie reportovacieho systému a administrátorského rozhrania

Súčasti projektu:
Webové technológie
Api pre prenos informácií medzi výrobou a administrátorským rozhraním
Administrátorský modul
Analýza a návrh požiadaviek zákazníka
Digitalizácia výrobných procesov
Bekaert TEEP

Popis projektu

Pre spoločnosť Bekaert sme navrhli a implementovali reportovací systém na sledovanie časových prestojov zamestnancov a zníženie chybovosti výrobných strojov, čím sme prispeli k zvýšeniu efektivity výrobných kapacít a celkovo rýchlejšej návratnosti investícií výroby.

Po dôkladnej analýze požiadaviek klienta sme s vývojárskym tímom navrhli požadovanú funkcionalitu systému, vytvorili reportovací nástroj a jeho administrátorské rozhranie. Následne sme riešenie otestovali a implementovali do plnej prevádzky. Riešenie postavené na technológii Laravel 5 v súčasnosti spoľahlivo funguje a umožňuje manažmentu sledovať a riadiť zaznamenávané informácie vždy, keď je to potrebné.

Bekaert TEEP
Realizované projekty

Náročné, odvážne,
ale so skvelým výsledkom.

Pozrite si prehľad vybraných referencií,
ktoré preverili naše schopnosti.