Referencie

Egogram

On-line dotazník pre vyhodnocovanie osobnostných čŕt ľudí v rôznych oblastiach.


Oblasti projektu:
  • Webový formulár
  • Komplexná logika vyhodnotenia formulára
  • Administrátorské rozhranie
  • Správa používateľov
  • Integrácia na platobnú bránu
  • Zasielanie výsledkov e-mailom
Cieľ projektu:

Implementovať webový formulár pre vyhodnocovanie osobnostných čŕt človeka dostupný v dvoch režimoch - predplatený dotazník a online vyhodnotenie za úhradu.

Rozsah projektu:

analýza požiadaviek klienta • návrh pracovných postupov • komunikácia s kreatívnym tímom grafických dizajnérov • vývoj webového formulára • vývoj administrátorského modulu • riadenie vývojárskeho tímu a koordinácia prác • testovanie všetkých častí riešenia

Súčasti projektu:
Webové technológie
Vývoj webového formulára
Návrh pracovných postupov a funkcionalít portálu
Analýza požiadaviek zákazníka
Komunikácia s kreatívnym tímom grafikých dizajnérov
Egogram

Popis projektu

Vytvorili sme webový dotazník pre vyhodnocovanie osobnostných čŕt človeka, ktorý pozostáva z dvoch separátnych funkčných celkov. Prvým je samotný dotazník, v ktorom používateľ odpovedá na sériu vopred definovaných otázok a druhým rozhranie zodpovedné za vyhodnotenie odpovedí za úhradu. Tá je realizovaná prevodom na účet alebo prostredníctvom nami implementovaného platobného modulu TrustPay.

Spoluprácu sme začali analýzou požiadaviek klienta a návrhom pracovných postupov i časového harmonogramu. Následne sme prebrali komplexnú komunikáciu s tímom grafických dizajnérov a vývojárov. V závere sme riešenie otestovali a spustili do plnej prevádzky.

Egogram