Referencie

DSS Poštová banka

www.info.dsspabk.sk

Návrh používateľského prostredia a vývoj frontend DSS webového portálu.


Oblasti projektu:
  • Komunikácia s kreatívnym tímom grafických dizajnérov
  • Frontend vývoj
  • Návrh používateľského rozhrania (UX, UI)
  • Webové technológie
  • Napojenie frontend na API služby
Cieľ projektu:

Tvorba UX a grafického návrhu portálu DSS a implementácia frontend webového portálu.

Rozsah projektu:

návrh vzhľadu používateľského rozhrania UX, UI • Návrh grafického dizajnu portálu • Vývoj frontend webového portálu • Napojenie frontend na API služby • Riadenie vývojárskeho tímu a koordinácia prác • Testovanie frontend webového portálu

Súčasti projektu:
Webové technológie
Návrh používateľského rozhrania (UX, UI)
Napojenie frontend na API služby
Vývoj frontend portálu
Komunikácia s kreatívnym tímom grafikých dizajnérov
Poštová banka - DSS

Popis projektu

Spoločnosť Goldmann Systems nás oslovila ohľadne prípravy návrhu UX, UI rozhrania a vývoja frontend časti webového portálu pre dôchodkové sporenie Poštovej banky. V spolupráci so spoločnosťou sme postupne vytvorili návrh pracovného prostredia portálu, a vyvinuli frontend riešenia.

V prvom kroku spolupráce sme vytvorili UX a UI návrh DSS portálu, vytvorili príjemné a jednoduché používateľské rozhranie pre správu dôchodkových účtov. V procese vývoja sme riadili frontend vývojársky tím a komunikovali status vývoja s backend tímom. V závere sme riešili drobné pripomienky po testovaní koncovým zákazníkom.

Poštová banka - DSS