Referencie

Rabatt SMS marketing

Robustné riešenie pre SMS marketing reštaurácií, prevádzok a iných firiem na Slovenskom trhu.


Oblasti projektu:
  • SMS
  • Marketing
  • Prezentačný web
  • Klientská zóna
  • Email2sms
  • Podujatia
  • SOAP služba
  • SMS kredit
  • Kampane s odpoveďami
Cieľ projektu:

Vytvoriť funkčný systém pre efektívnu správu SMS marketingových kampaní s rozsiahlou klientskou zónou.

Rozsah projektu:

4 separátne funkčné celky • analýza požiadaviek klienta • analýza a návrh funkcionality riešenia • riadenie vývojárskeho tímu a koordinácia prác • komunikácia s kreatívnym tímom • testovanie portálu • podpora a udržiavanie riešenia • správa serverov

Súčasti projektu:
Webové technológie
Admin modul
API
Analýza požiadaviek zákazníka
Prezentačný web
Email2SMS
Rabatt

Popis projektu

Pre spoločnosť MMasset sme navrhli a vytvorili rozsiahly systém pre tvorbu a správu SMS marketingových kampaní, ktorý kombinuje jednoduché admin rozhranie s pokročilými technológiami, funkciou Email2SMS, ako i napojením na API. Zároveň sme pre klienta navrhli a vytvorili jadro systému prezentačnej webstránky.

Naša spolupráca začala analýzou požiadaviek klienta a podrobným preskúmaním očakávanej funkcionality systému. Po zoznámení sa so základnými predpokladmi, sme klientovi navrhli možné zlepšenia a pracovali na riadení vývojárskeho tímu, koordinácii aktivít i komunikácii s tímom kreatívcov. Po vývoji a implementácii sme systém preverili sériou vytvorených testovacích scenárov a finálne spustili do živej prevádzky. Dlhodobo taktiež zabezpečujeme spoľahlivú funkčnosť systému, technický support a správu serverov.

Rabatt
Realizované projekty

Náročné, odvážne,
ale so skvelým výsledkom.

Pozrite si prehľad vybraných referencií,
ktoré preverili naše schopnosti.