Referencie

Yellow Posters

www.yellowposters.com

Digitálna stena udalostí, vďaka ktorej vždy nájdete, čo sa aktuálne deje vo vašom meste.


Oblasti projektu:
 • Digitálny poster wall
 • Import Facebook udalostí
 • Vytvorenie rôznych typov udalostí
 • Duplikácia udalostí
 • Profil používateľa
 • Platobný systém
 • Vyhľadávanie udalostí
 • Administratívny modul
 • Reporty
 • iOS aplikácia
 • Android aplikácia
 • Geolokácia používateľa
 • Promovanie udalostí (platená reklama)
Cieľ projektu:

Preprogramovať, rozšíriť a zrýchliť existujúce riešenie. Vytvoriť natívnu iOS a Android aplikáciu pre projekt.

Rozsah projektu:

analýza požiadaviek klienta • analýza a návrh funkcionality riešenia • vývoj webového portálu a natívnych iOS a Android aplikácií • vývoj administrátorského rozhrania pre sledovanie reportov, faktúr a používateľov • riadenie vývojárskeho tímu a koordinácia prác • komunikácia s kreatívnym tímom dizajnérov • testovanie portálu a natívnych aplikácií • správa serverov

Súčasti projektu:
Webové technológie
Import Facebook udalostí
Integrácia na platobnú bránu
Administrátorský modul
Analýza požiadaviek zákazníka
Geolokácia používateľa
Reklamný modul
YellowPosters

Popis projektu

Pre spoločnosť Peter LAUGAR agency sme od základov preprogramovali digitálnu stenu udalostí Yellow Posters, ktorá zhromažďuje aktuálne udalosti v mestách z rôznych online zdrojov a poskytuje ich používateľom pohodlne na jednom mieste.

Vďaka podrobnej analýze požiadaviek klienta sme navrhli funkčné riešenie portálu, natívne Android a iOS aplikácie, ako aj prívetivé administrátorské rozhranie. Okrem toho sme pre klienta zabezpečili import udalostí zo sociálnej siete Facebook, geolokalizáciu používateľov, naprogramovali sme modul na správu reklám a integrovali platobnú bránu. Pre spoľahlivý chod nástenky zaisťujeme dlhodobo aj pravidelnú správu riešenia a severov.

YellowPosters
Realizované projekty

Náročné, odvážne,
ale so skvelým výsledkom.

Pozrite si prehľad vybraných referencií,
ktoré preverili naše schopnosti.